menu +

Portfolio

TÜRK TİCARET KANUNU TTK 1502 Yasa ile Şirketler İnternet Sayfası Yaptırmak Zorunda Tasarıya göre şirketlere web sitesi oluşturma zorunluluğu getiriliyor. Söz konusu Kanun tasarısının 1502 nolu maddesinde zorunlu tutulan web sitelerinde aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgilerin kamu oyuna sunulması gerekiyor. Duyurular Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar Paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması Paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular Finansal Durum Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleri Hangi Şirketler Web Sitesi Yapmak Zorunda Kalacaklar? Sanıldığının aksine, tüm şirketler değil, sadece sermaye şirketleri web sitesi yaptırmak zorundadırlar. Tasarıya göre sermaye şirketleri ise şunlardır: Anonim Şirketler Limited Şirketler Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI